skip to Main Content

PRAVNE OSNOVE

Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 41/01. i 55/01.)

Članak 16., 22., 50. i 69. poglavlje »ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA«:

» čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva «

» svatko ima pravo na zdrav život «

Državna tijela osiguravaju uvjete za zdrav okoliš.

Svatko je dužan, u sklopu svojih ovlasti i djelatnosti, osobitu skrb posvećivati zaštiti zdravlja ljudi, prirode i ljudskog okoliša.

PRAVA POTROŠAČA PRI KUPNJI PROIZVODA I USLUGA

 • pravo na zaštitu gospodarskih interesa potrošača;
 • pravo na zaštitu od opasnosti za život, zdravlje i imovinu;
 • pravo na pravnu zaštitu potrošača;
 • pravo na obavješćivanje i poduku potrošača;
 • pravo na udruživanje u svrhu zaštite njihovih interesa;
 • pravo na predstavljanje u tijelima koja rješavaju pitanja od interesa za potrošače.

PODRUČJA ZAŠTITE POTROŠAČA

 1. javne usluge;
 2. zdravstvene usluge;
 3. zdravstvena ispravnost i kvaliteta hrane;
 4. sigurnost proizvoda;
 5. obrazovanje;
 6. obavješćivanje;
 7. trgovina;
 8. financijske usluge i bankarstvo;
 9. zaštita okoliša;
 10. turizam i ugostiteljstvo;
 11. korištenje nekretnina.

 

NOSITELJI PROVEDBE POLITIKE ZAŠTITE POTROŠAČA U RH (ZZP, Članak 124.)

 • Hrvatski sabor;
 • Vlada Republike Hrvatske (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta / Uprava za trgovinu i unutarnje tržište / Sektor za robe, usluge i zaštitu potrošača);
 • Državni inspektorat i druge nadležne inspekcije;
 • Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača;
 • udruge, savezi i savjetovališta za zaštitu potrošača;
 • tijela jedinica lokalne samouprave;
 • ostala tijela javne vlasti (ministarstva; agencije; strukovna udruženja).
×Close search
Search