skip to Main Content

OSNIVANJE UDRUGE

Udruga za zaštitu potrošača Kutina osnovana je 17. svibnja 2006. god., na inicijativu 15-tak građana – članova inicijativne skupine. Naime, izrazito nezadovoljni načinom upravljanja stambeno-poslovnim zgradama u kojima žive, dio stanara Centra I i Centra II, predvođen gosp. Ivanom Andrilovićem, gđom. Evom Lešić (†) i gosp. Božom Vučemilovićem (†), okupio se u Domu umirovljenika, pozvavši i tada gradske vijećnike Zlatka Bosaka i Damira Petravića da saslušaju njihove probleme, te da im pokušaju pomoći u zaštiti njihovih interesa kao stanara suvlasnika. Prilikom razgovora rođena je ideja da se i u Kutini osnuje potrošačka udruga, u cilju učinkovitije zaštite prava i interesa građana – potrošača, koji se u našem gradu uvelike krše.

Uz to, u međuvremenu se nametnula potreba samoorganiziranja potrošača u svoju udrugu, koja bi iz redova svojega članstva mogla predlagati autentične zastupnike prava i interesa potrošača u tijelima u kojima se o njima odlučuje, poput savjeta potrošača javnih usluga, povjerenstava za reklamacije potrošača i sl. Na osnivačku skupštinu odazvalo se oko 25 građana, kao i predstavnici gradskih (gradonačelnik Davor Žmegač) i županijskih (dožupanica Marijana Petir) vlasti, koji su osnivanje udruge potrošača podržali i označili kao potez koji je sasvim u skladu s politkom približavanja Hrvatske EU, u području jačanja prava potrošača kao sastavnice ljudskih prava.

Također, pozivu na Osnivačku skupštinu odazvali su se i predstavnici prijateljske Hrvatske udruge za zaštitu potrošača – HUZP Zagreb, njihova predsjednica prof. dr. sc. Vesna Brčić-Stipčević te tajnik gosp. Tomislav Lončar, koji su ujedno održali i prikladno stručno predavanje. Na Skupštini je donesen Statut udruge te su izabrana tijela upravljanja Udrugom. Za prvog predsjednika UZP Kutina jednoglasno je izabran Dragutin Vagner, dipl. inž. šumarstva. U listopadu 2008. god. UZP Kutina preselila je iz svojeg sjedišta u Domu umirovljenika, D. Domjanića 1, u zgradu udruga u A. Šenoe 2. Od 2016. godine Udruga je članica nacionalnog saveza ROZP (Razvojna Agencija Zaštite Potrošača), sa sjedištem u Varaždinu.

CILJEVI, ZADACI I DJELATNOSTI UDRUGE

Udruga je osnovana s ciljem zaštite potrošača, fizičkih osoba koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu, uzancama i  drugim propisima. Ujedno je zadatak Udruge izvješćivati i obrazovati članstvo i druge fizičke osobe o njihovim pravima i obvezama, kao kupaca i korisnika usluga:

 • na visoku razinu kakvoće roba i usluga,
 • na kulturan i čovjeka dostojan odnos s proizvođačima i prodavateljima roba i usluga, kao i
 • na zakonsku zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje (Čl. 11. Statuta).

U ostvarenju ciljeva svojeg djelovanja Udruga prihvaća politiku i načela zaštite potrošača Europske unije, definirana pravima potrošača:

 • na sigurnost roba i usluga;
 • na potpunu, pravovremenu i istinitu informaciju;
 • na izbor proizvoda i usluga;
 • da se čuje glas potrošača;
 • na zadovoljenje temeljnih životnih potreba;
 • na zdrav okoliš te
 • na obrazovanje. (Čl. 12. Statuta).

Djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi i zadaci Udruge je: ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, koja obuhvaća:

 • obavješćivanje javnosti i poučavanje potrošača o njihovim pravima i obvezama;
 • promicanje zaštite gospodarskih interesa potrošača;
 • promicanje zaštite zdravlja potrošača;
 • promicanje kakvoće življenja i čistog okoliša;
 • pružanje potpore potrošačima pri njihovom samostalnom nastupu pred sudovima, izabranim sudištima (arbitražama), pravnim osobama i obrtnicima;
 • predlaganje novih propisa te izmjena i dopuna postojećih propisa, koji se odnose na potrošače;
 • poduzimanje usporednih ispitivanja i raščlamba kakvoće proizvoda kod neovisnih domaćih i stranih stručnih ustanova;
 • sudjelovanje u javnim raspravama u svezi s potrošačima, njihovim pravima i obvezama, putem ovlaštenih predstavnika;
 • sudjelovanje u radu zastupničkih tijela i tijela izvršnih vlasti, putem ovlaštenih predstavnika;
 • sudjelovanje u radu radnih tijela, vijeća, udruženja, komora i drugih udruga, putem ovlaštenih predstavnika;
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja radi populariziranja zaštite potrošača;
 • suradnja s tijelima državne uprave, mjesne i područne uprave i samouprave;
 • suradnja sa sličnim, područnim i nacionalnim ustanovama i udrugama;
 • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge, sukladno Statutu i Zakonu.

 

TIJELA UDRUGE (od 16.03.2019. god.)

 


 1. PREDSJEDNIK UDRUGE:

  Zlatko Bosak, dipl. ing. el.


 2. UPRAVNI ODBOR UDRUGE:

   

  Predsjednik UO:Zlatko Bosak, dipl. ing. el.
  Dopredsjednik Udruge:Dragutin Vagner, dipl. ing. šum.
  Dopredsjednik Udruge:Vlado Vizner, dipl. ing. el.
  Tajnik Udruge:Karolina Krznarić, dipl. iur.
  Član UO:Božica Šamarinec;
  Član UO:Ivan Andrilović, dipl. oecc.
  Član UO:Slavko Jerković, dipl. ing. prometa.

 3. NADZORNI ODBOR UDRUGE:

   

  Predsjednik NO:Vedran Kovačević, dipl. ing. el.
  Član NO:Mirna Bjeli, dipl. psiholog
  Član NO:Hrvoje Petranović, dipl. ing. el.

 4. SKUPŠTINA UDRUGE:

   

  Sastavljena je od 25 članova, 15 izabranih između redovnih članova Udruge, a 10 su članovi Upravnog i Nadzornog odbora Udruge, koji su članovi Skupštine po dužnosti.

STATUT UDRUGE (od 28.03.2015. god.)

Statut_Udruge
×Close search
Search