Novi ugovori o opskrbi plinom – potpisati ili ne?

Povodom prelaska u vlasništvo tvrtke E.ON Hrvatska d.o.o. aktualni distributer i opskrbljivač plinom na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina, MOSLAVINA PLIN d.o.o. Kutina, ponudio je svojim krajnjim kupcima u kategoriji kućanstava nove ugovore o opskrbi plinom kojima jamči 8,05% nižu cijenu plina od trenutno važeće (0,2045 kn/kWh), kao i popust od 29,00 kn/mj. na opskrbnu naknadu definiranu cjenikom (30,00 kn/mj.) u trajanju od 3 godine od datuma sklapanja ugovora o opskrbi, ukoliko se isti potpišu u  promotivnom razdoblju od 01.09.2020. god. do 31.03.2021. god. Pojedini kupci obraćaju nam se, pomalo zbunjeni, s pitanjima kakve učinke imaju ponuđeni novi uvjeti te što će se dogoditi ako se ne potpišu novi ugovori? Zbog toga smo se obratili isporučitelju plina MOSLAVINA PLIN d.o.o., koji nam je promptno odgovorio s nizom dodatnih pojašnjenja, koja vam u nastavku prenosimo.

Dakle, MOSLAVINA PLIN d.o.o. je krajnjim kupcima osim trenutne opskrbe plinom u obvezi javne usluge ponudio i tržišnu opskrbu plinom s povoljnijom cijenom opskrbe plinom. Naime, temeljem natječaja za svako distributivno područje regulator HERA odrediti će novog opskrbljivača u obvezi javne usluge nakon 1. travnja 2021. god., tako da se ne zna tko će biti opskrbljivač i pod kojim uvjetima. „Ovom tržišnom ponudom Moslavina plin svojim kupcima želi pružiti mogućnost opskrbe u sljedeće tri i pol godine bez prelaska na nekog drugog opskrbljivača i pod povoljnijim uvjetima od trenutnih, a vjerojatno i budućih.“ – navode u Moslavina plinu d.o.o.


Isplati li se potpisati novi ugovor o (tržišnoj) opskrbi plinom?

Sve dok se fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom, koja prema ponuđenom cjeniku inače iznosi 30,00 kn/mj. za sve tarifne modele (T1-T12), a temeljem promotivnog popusta od 29,00 kn/mj., ne mijenja u odnosu na sadašnju te ostaje 1,00 kn/mj., dakle u razdoblju 36 mjeseci od datuma zaključivanja ugovora, svakako se isplati prihvatiti ponuđene uvjete, budući da se cijena plina, koja je trenutno 0,2054 kn/kWh smanjuje za 8,05% (na 0,18886 kn/kWh)! Uz to, kupci dobivaju na izvjesnosti cijena opskrbe plinom za koje se ne zna kakve će biti nakon 31. ožujka 2021. god.

Grafikon ispod prikazuje ovisnost ukupnih troškova o godišnjoj potrošnji plina, odnosno o tarifnom modelu (TM1, TM2, TM3), obzirom na ugovorene uvjete isporuke. Crvena krivulja prikazuje troškove prema ugovorenim uvjetima isporuke u obvezi javne usluge, kakvi su trenutno na snazi. Razvidno je da su ukupni troškovi sukladno novopredloženim uvjetima tržišne opskrbe, ali uz ponuđene popuste od 8,05% na cijenu plina te od 29 kn/mj. za fiksni trošak opskrbe plinom, koji vrijede naredne 3 godine, a koje prikazuje zelena krivulja, uvijek manji od trenutno važećih!

Međutim, što nakon tri godine, kada će se početi primjenjivati puna ugovorena fiksna mjesečna opskrbna naknada od 30,00 kn/mj.? Izračuni pokazuju da će se kupcima koji godišnje troše nešto veće količine plina od prosječnih po kućanstvu to isplatiti, sve dok je ugovoreno smanjenje cijene plina od 8,05% veće od povećanja opskrbne naknade, koje povećanje na godišnjoj razini iznosi 348,00 kn (s 12,00 na 360,00 kn/god. op.p.), a to je pri potrošnji većoj od 21.047 kWh godišnje! Ti troškovi opskrbe plinom prikazani su plavom krivuljom u grafikonu.

Ako bi u međuvremenu došlo do povećanja ugovorene cijene plina, kupac ima pravo, sukladno članku 6. Uvjeta opskrbljivača MOSLAVINA PLIN d.o.o. za opskrbu plinom krajnjih kupaca kategorije kućanstvo, bez naknade raskinuti ugovor i provesti postupak promjene opskrbljivača! Pravo raskida ugovora o opskrbi plinom  i promjene opskrbljivača zajamčeno je i člankom 70. Zakona o tržištu plina (N.N. br. 18/2020; 23/2020), kao i člankom 6. Općih uvjeta opskrbe plinom (N.N. 50/2018; 88/2019; 39/2020; – neslužbeni pročišćeni tekst).

           Uvođenje znatno veće fiksne mjesečne opskrbne naknade, uz manju cijenu samog energenta, povoljno je za opskrbljivača jer mu osigurava veće i sigurnije prihode u razdobljima smanjene potrošnje, što kupcima u tim razdobljima razmjerno više povećava račune, budući da je udio fiksnih troškova u ukupnom trošku razmjerno velik, za razliku od sezona povećane potrošnje, kada je on gotovo zanemariv. S druge strane, kupcima s većom potrošnjom plina više dolazi do izražaja ponuđeno smanjenje njegove cijene!


Što će se dogoditi ako se ne potpiše novi ugovor o opskrbi plinom?

U svakom slučaju, hoće li prihvatiti ponuđene nove ugovore o (tržišnoj) opskrbi plinom s opskrbljivačem odlučiti će kupci sami, a u slučaju da se na to ipak ne odluče, neće se dogoditi ništa! Opskrbljivač MOSLAVINA PLIN d.o.o. će, naime, nastaviti opskrbu plinom sukladno odredbama trenutno važećih ugovora!

U nastavku donosimo pojašnjenja strukture cijene plina.

 • TARIFNE STAVKE I TARIFNI MODELI

Sukladno Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (N.N. br. 108/2020), koju propisuje HERA,

Tarifne stavke su:

– Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina (kn/kWh),

– Ts2 – fiksna mjesečna naknada (kn).

Tarifni modeli:

 • TM1 – OMM s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000 kWh;
 • TM2 – OMM s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000 kWh, a manjom ili jednakom 25.000 kWh;
 • TM3 – OMM s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000 kWh, a manjom ili jednakom 50.000 kWh;

 • TM12 – OMM s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000 kWh.


(OMM = Obračunsko mjerno mjesto)


OPASKA: Većina krajnjih kupaca iz kategorija kućanstava pripada jednom od prva 3 tarifna modela.

 • Iz dopisa MOSLAVINA PLINA d.o.o:

Opskrba plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo može se obavljati kao opskrba u obvezi javne usluge ili kao tržišna opskrba plinom.

Značajka opskrbe u obvezi javne usluge je opskrba po reguliranim uvjetima i cijenama, sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. (N.N. br. 16/2020), dok je značajka tržišne opskrbe plinom slobodno ugovaranje cijena plina i uvjeta opskrbe po tržišnom načelu.

MOSLAVINA PLIN je krajnjim kupcima osim trenutne opskrbe plinom u obvezi javne usluge, ponudio i tržišnu opskrbu plinom s povoljnijom cijenom opskrbe plinom, a ispod se nalaze i odgovarajući izračuni i usporedbe cijena.


1. Opskrba plinom u obvezi javne usluge – regulirana cijena

Struktura cijene:

Krajnja cijena opskrbe plinom = Cijena plina (Ts1) + Fiksna mjesečna naknada (Ts2)

 1. Cijena plina – Ts1

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina Ts1 sastoji se od opskrbnog dijela cijene i troška distribucije plina.

Krajnja cijena opskrbe plinom iznosi 0,2054 kn/kWh, a sastoji se od:
– referentne cijene plina:  0,1924 kn/kWh
– troška opskrbe plinom:  0,0130 kn/kWh

Trošak distribucije plina ovisi o tarifnom modelu i godini te iznosi (2020 / 2021. god.):
– za TM1-TM2:              0,0333 / 0,0317 kn/kWh
– za TM3:                     0,0266 / 0,0254 kn/kWh
– za TM4:                     0,0250 / 0,0238 kn/kWh

 1.  Fiksna mjesečna naknada – Ts2

Fiksna mjesečna naknada Ts2 sastoji se od fiksne mjesečne naknade za opskrbu plinom Ts2_ops i fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina Ts2_dis.

Fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom Ts2_ops ovisi o tarifnom modelu i iznosi:
– za TM1-TM2:              1,00 kn/mj.
– za TM3:                     2,00 kn/mj.
– za TM4:                     3,00 kn/mj.

Fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2_dis ovisi o tarifnom modelu i iznosi:
– za TM1-TM2:              10,00 kn/mj.
– za TM3:                     20,00 kn/mj.
– za TM4:                     30,00 kn/mj.

NAPOMENA: Sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjene za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2_dis uvećava se za iznos od 3,00 kn po obračunskom mjernom mjestu (OMM), sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.


2. Tržišna opskrba plinom

Sukladno gore navedenoj strukturi cijene opskrbe plinom, u tržišnoj opskrbi cijena se tržišno ugovara samo u opskrbnom dijelu, dok je trošak distribucije i dalje reguliran Odlukom o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (N.N. br. 16/2020).

Trošak distribucije plina, Ts1 i Ts2 jednak je kao i u slučaju ugovaranja opskrbe plinom u obvezi javne usluge, sukladno Odluci o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (N.N. br. 127/2017), a razlika cijena je samo u opskrbnom dijelu, prema niže navedenom.


2.1.    Cijena plina – Ts1

Cijena opskrbe plinom prema Cjeniku, koji se nalazi u prilogu Ugovora, iznosi 0,2054 kn/kWh, odnosno s 8,05% popusta* ona iznosi 0,18886 kn/kWh za sve tarifne modele TM1-TM12 (* popust je definiran  u Ugovoru, u članku ‘Cijena’).

Trošak distribucije plina ostaje nepromijenjen u odnosu na opskrbu plinom u obvezi javne usluge:

 • za TM1-TM2:           0,0333 / 0,0317 kn/kWh                       (2020 / 2021. god.)
  – za TM3:                   0,0266 / 0,0254 kn/kWh                       (2020 / 2021. god.)
  • Fiksna mjesečna naknada – Ts2

Fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom također je definirana Cjenikom i iznosi 30,00 kn/mj. za sve tarifne modele TM1-TM12, ali uz popust 29,00 kn/mj. za razdoblje od 36 mjeseci (tri godine) od datuma sklapanja Ugovora o opskrbi, uz uvjet sklapanja tržišnog ugovora opskrbe plinom do 31. ožujka 2021. god.

Trošak fiksne mjesečne naknade za distribuciju plina ostaje nepromijenjen u odnosu na opskrbu plinom u obvezi javne usluge (TM1-TM2: 10 kn/mj.; TM3: 20 kn/mj.; TM4: 30,00 kn/mj. …), uvećano za 3 kn/mj. na ime troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije (…).

Sukladno Zakonu o tržištu plina (N.N. br. 18/2020; 23/2020) do kraja godine, temeljem natječaja za svako distributivno područje, HERA će odrediti novog opskrbljivača u obvezi javne usluge. S obzirom da će odluka biti donesena nakon 1. travnja 2021. god. ne zna se tko će biti opskrbljivač niti pod kojim uvjetima. Ovom tržišnom ponudom MOSLAVINA PLIN svojim kupcima želi pružiti mogućnost opskrbe u sljedeće tri i pol godine bez prelaska na nekog drugog opskrbljivača i pod povoljnijim uvjetima od trenutnih, a vjerojatno i budućih!

 • IZRAČUNI
 • Struktura i jedinični iznosi cijene opskrbe plina, ovisno o načinu ugovaranja.
 • Izračun ukupne cijene plina, ovisno o tarifnom modelu (TM1-TM3) i veličini godišnje potrošnje plina te načinu ugovaranja
 • Grafički prikaz ukupne cijene plina, ovisno o načinu ugovaranja i veličini godišnje potrošnje plina
 • Zakoni i propisi:
 1. Zakon o tržištu plina (N.N. br. 18/2020; 23/2020);
 2. Opći uvjeti opskrbe plinom (N.N. 50/2018; 88/2019; 39/2020; – neslužbeni pročišćeni tekst);
 3. Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (N.N. br. 108/2020). 
 4. Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (N.N. br. 48/2018; 25/2019). 
 5. Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. (N.N. br. 16/2020);
 6. Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (N.N. br. 127/2017);
 7. Moslavina Plin – Opći uvjeti za opskrbu plinom kategorije kućanstva.pdf
 8. Cjenik za javnu uslugu opskrbe plinom-cijene plina za razdoblje od 1.4 do 31.12 2020. te od 1.1 do 31.3.2021. god.


HERA: Opskrba plinom krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo – letak

HERA: INFORMATOR za kupce PLINA iz kategorije KUĆANSTVO koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *