skip to Main Content

Materijalni nedostaci i garancija – koje su sličnosti, a koje razlike?

U situacijama kada potrošač kupi određeni proizvod koji se pokaže neispravnim, često mu se postavlja dilema – kako na najbrži, najlakši i najadekvatniji način ostvariti svoja prava i dobiti ispravnu stvar? U novinskim člancima, na mnogobrojnim web stranicama, pa čak i od strane ovlaštenih osoba pojavljuju se zbunjujuće informacije kako postupiti kada potrošač ustanovi da je proizvod koji je kupio neispravan. Naime, često dolazi do poistovjećivanja odgovornosti za materijalne nedostatke i garancije. Iako se doista radi o pravnim institutima koji imaju mnogo sličnosti, pa se često nadopunjuju, situacije u kojima se ova dva instituta primjenjuju mogu se bitno razlikovati.

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

 • U hrvatskom zakonodavstvu regulirana je člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen s Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.
 • Odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda;
 • u slučaju kvara ili nedostatka, obratite se trgovcu, jer trgovac odgovara za te nedostatke.
 • Ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru obavijestite trgovca.
 • U cijeloj EU vrijedi rok od minimalno 2 godine za vrijeme kojih se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke, ukoliko ste u roku obavijestili trgovca o nedostatku.
 • Ukoliko se kvar na proizvodu ustanovi u roku od 6 mjeseci od preuzimanja kupljenog proizvoda, smatra se da je takav kvar postojao već pri samoj kupnji. Drugim riječima, trgovac koji tvrdi suprotno, to će morati i dokazati.
 • Kod prodaje rabljenih stvari trgovac može, ukoliko želi, ugovoriti da odgovara za materijalne nedostatke na takvom proizvodu u trajanju od godinu dana.
 • Ako ste na vrijeme izvijestili trgovca o nedostatku, možete, po svom izboru tražiti:
 • popravak stvari i
 • zamjenu, a ukoliko to nije moguće, ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati:
 • sniženje cijene stvari ili
 • povrat novca.

JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

 • U hrvatskom zakonodavstvu regulirano je člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima.
 • Odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list.
 • U slučaju kvara, obratite se onome tko je izdao jamstveni list (najčešće se radi o proizvođaču).
 • Ukoliko uočite kvar na proizvodu pod garancijom, kvar možete prijaviti tijekom trajanja garancije (trajanje garancije jedna je od obveznih stavaka u jamstvenom listu).
 • Trajanje garancije ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja garancije u kojem treba obavijestiti davatelja garancije o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara.
 • Jamstveni list treba sadržavati sljedeće podatke:
 • sadržaj prava koja vam pripadaju, tj. koje situacije i kvarovi vezani uz stvar su obuhvaćene garancijom
 • odredbu o tome da garancija ne utječe na ostala prava koja vam pripadaju po nekoj drugoj osnovi (npr. odgovornost za materijalne nedostatke);
 • trajanje jamstva
 • teritorijalno područje važenja jamstva, tj. da li jamstvo vrijedi samo u vašoj zemlji ili vrijedi na širem području
 • ostale pojedinosti koje su potrebne da biste ostvarili prava iz garancije
 • podatke o davatelju jamstva (naziv trgovca, adresa i sl.).
 • ­Ako se radi o tehničkim proizvodima, proizvođač je dužan izdati garantni list.
 • U slučaju kvara proizvoda pod garancijom, unutar garantnog roka možete tražiti:
 • popravak stvari u razumnom vremenskom roku
 • ako stvar u razumnom roku ne bude popravljena, možete tražiti drugu ispravnu stvar, a ako u razumnom roku stvar nije popravljena ili nije osigurana zamjenska stvar
 • zahtijevati sniženje cijene ili
 • povrat novca.

Napomena: tekstovi preuzeti s web-stranica ECC-croatia  (http://ecc-croatia.hr/materijalni-nedostaci-i-garancija/)

×Close search
Search