Edukacija potrošača

Udruga za zaštitu potrošača Grada Kutine aktivno radi na edukaciji potrošala o njihovim pravima i obvezama. Klikom na područja ispod možete se dodatno informirati o svakome od navedenih područja:

  1. Sustav zaštite potrošača u RH
  2. Nositelji zaštite potrošača u RH
  3. Tri koraka zaštite potrošača u RH
  4. Javne usluge
  5. Trgovina na malo
  6. Materijalni nedostaci i jamstvo
  7. Trgovina putem Interneta