Ciljevi, zadaci i djelatnosti Udruge

Udruga je osnovana s ciljem zaštite potrošača, fizičkih osoba koje sklapaju pravni posao ili djeluju na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti te pružanja pomoći u ostvarivanju njihovih prava koja im pripadaju po zakonu, uzancama i  drugim propisima. Ujedno je zadatak Udruge izvješćivati i obrazovati članstvo i druge fizičke osobe o njihovim pravima i obvezama, kao kupaca i korisnika usluga:

 • na visoku razinu kakvoće roba i usluga,
 • na kulturan i čovjeka dostojan odnos s proizvođačima i prodavateljima roba i usluga, kao i
 • na zakonsku zaštitu od mita, korupcije, birokratske i monopolističke samovolje (Čl. 11. Statuta).

U ostvarenju ciljeva svojeg djelovanja Udruga prihvaća politiku i načela zaštite potrošača Europske unije, definirana pravima potrošača:

 • na sigurnost roba i usluga;
 • na potpunu, pravovremenu i istinitu informaciju;
 • na izbor proizvoda i usluga;
 • da se čuje glas potrošača;
 • na zadovoljenje temeljnih životnih potreba;
 • na zdrav okoliš te
 • na obrazovanje. (Čl. 12. Statuta).

Djelatnost kojom se ostvaruju ciljevi i zadaci Udruge je: ZAŠTITA PRAVA POTROŠAČA, koja obuhvaća:

 • obavješćivanje javnosti i poučavanje potrošača o njihovim pravima i obvezama;
 • promicanje zaštite gospodarskih interesa potrošača;
 • promicanje zaštite zdravlja potrošača;
 • promicanje kakvoće življenja i čistog okoliša;
 • pružanje potpore potrošačima pri njihovom samostalnom nastupu pred sudovima, izabranim sudištima (arbitražama), pravnim osobama i obrtnicima;
 • predlaganje novih propisa te izmjena i dopuna postojećih propisa, koji se odnose na potrošače;
 • poduzimanje usporednih ispitivanja i raščlamba kakvoće proizvoda kod neovisnih domaćih i stranih stručnih ustanova;
 • sudjelovanje u javnim raspravama u svezi s potrošačima, njihovim pravima i obvezama, putem ovlaštenih predstavnika;
 • sudjelovanje u radu zastupničkih tijela i tijela izvršnih vlasti, putem ovlaštenih predstavnika;
 • sudjelovanje u radu radnih tijela, vijeća, udruženja, komora i drugih udruga, putem ovlaštenih predstavnika;
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja radi populariziranja zaštite potrošača;
 • suradnja s tijelima državne uprave, mjesne i područne uprave i samouprave;
 • suradnja sa sličnim, područnim i nacionalnim ustanovama i udrugama;
 • obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarenju ciljeva Udruge, sukladno Statutu i Zakonu.