skip to Main Content
6. Sjednica Savjeta Potrošača Javnih Usluga Grada Kutine

Savjet potrošača javnih usluga (JU) na posljednjoj je sjednici razmatrao prijedlog izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja JU prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO), kao i postojećeg Cjenika usluge, u smislu njihovog usklađivanja s posljednjim izmjenama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (N.N. 84/19). Na način da će se ubuduće korisnicima ove JU naplaćivati jednaki fiksni dio cijene usluge bez obzira na veličinu spremnika za MKO kojega koriste, kao i predaju li BKO ili ga sami zbrinjavaju kompostiranjem, dodatno se povećava nepravičnost načina obračuna cijene usluge i kompromitira zakonsko načelo “ONEČIŠĆIVAČ PLAĆA” (Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13; 73/17; 14/19), budući da krajnja cijena usluge još manje ovisi o količini predanog MKO, ali i ostalih kategorija razvrstanog otpada, poput BKO, istaknuo je predstavnik potrošača iz redova UZP Kutina!

Podsjetimo da trenutno korisnici koji predaju 12 puta više MKO, ili 1.200% više, plaćaju svega 21% veću cijenu! Zahvaljujući tako visokom udjelu fiksnog dijela cijene usluge, ali i činjenici da je stavka za ‘razvoj sustava’ također fiksna,⁷ (kod korisnika koji MKO predaju 1 put tjedno taj udio iznosi 80%, a kod onih koji ga predaju 1 put u 3 mjeseca čak 98%), razmjerno najveći dio tereta funkcioniranja cjelokupnog sustava podnose upravo oni korisnici koji proizvode i predaju najmanje količine MKO, a to su staračka i jednočlana kućanstva!

Predstavnik UZP Kutina podržao je potrebu promjena Cjenika usluge, u smislu njegovog usklađivanja sa zakonom, ali UZP Kutina je dodatno gradskim vlastima dostavila prijedloge u cilju smanjenja opisane nepravičnosti sustava, kako slijedi: 1. umanjenje fiksnog, uz odgovarajuće uvećanje varijabilnog dijela cijene usluge, u cilju dosljednijeg poštivanja načela “onečišćivač plaća” (Čl. 33. Zakona o OGO); 2. zamjenu paušalnog načina naplate stavke “sanacija komunalne deponije i razvoj sustava” naplatom razmjerno ‘količini predanog MKO’, u cilju usklađivanja sa zakonom (Čl. 21./st. 4. Uredbe o GKO); 3. promjenu kriterija za određivanje fiksnog dijela cijene usluge, prema kojemu bi ‘korisnici koji nisu kućanstva’ iz potkategorije I. (a to su javne ustanove tipa škole, vrtići, bolnice, ambulante, domovi, pa čak i ‘vjerski objekti’) trebali plaćati deseterostruko veće paušale (=20.160 kn godišnje!) od korisnika iz ostalih potkategorija, poput: proizvodnih pogona, trgovačkih centara, banaka, tržnica, benzinskih postaja i sl. (=1.800 – 1.920 kn godišnje)!?!

Naime, Zakonodavac je nevjerojatno nespretno i nelogično razvrstao ‘korisnke koji nisu kućanstva’ u 7 potkategorija, tako da je u ‘isti koš’ strpao urede i banke, kioske i tržnice, prenočišta i kampove, proizvodne i uslužne djelatnosti, male obrte i tvornice i sl.
Je li to odraz ‘šlampavosti’ ili se radi o određenoj namjeri?

Dopis u vezi izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO Grada Kutine, od strane Udruge za zaštitu potrošača Kutina možete pročitati ovdje.

Ova objava ima 2 komentara

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

×Close search
Search