skip to Main Content
5. Sjednica Savjeta Potrošača Javnih Usluga Grada Kutine

UZP Kutina ne želi podržati nikakve izmjene uvjeta isporuke ove javne usluge, sve dok oni i dalje sadrže niz odredaba koje predstavljaju grubo nepoštivanje zakonskog načela ‘onečišćivač plaća’ te su ujedno i diskriminirajuće u odnosu na pojedine kategorije korisnika!

Jedina točka dnevnog reda 5. sjednice SPJU Grada Kutine bila je davanje mišljenja na prijedlog Cjenika javne usluge (JU) prikupljanja miješanog komunalnog otpada (MKO) i biorazgradivog komunalnog otpada (BKO), davatelja usluge Eko Moslavina d.o.o. Kutina, a temeljem izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja MKO i BKO, donesenih na 18. sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine.

Udruga za zaštitu potrošača Kutina (UZP Kutina), premda pozdravlja izmjene koje je i sama predložila kako bi se Odluka Grada uskladila sa Zakonom, da se korisnicima usluge ne naplaćuje najmanje jedno pražnjenje spremnika mjesečno čak ako do njega nije ni došlo, odnosno da Grad Kutina preuzme obvezu plaćanja određenog dijela cijene socijalno ugroženim kategorijama korisnika usluge, temeljem Odluke o kriterijima za određivanje korisnika usluge sa smanjenim plaćanjem cijene za javnu uslugu, ne pristaje podržati bilo kakve izmjene uvjeta isporuke ove javne usluge, sve dok oni i dalje sadrže niz odredaba koje po našem uvjerenju predstavljaju grubo nepoštivanje zakonskog načela ‘onečišćivač plaća’ te su ujedno i diskriminirajuće u odnosu na pojedine kategorije korisnika!

Naime, prema sadašnjim uvjetima isporuke i strukturi cijene ove javne usluge, gdje su zapravo sve sastavnice cijene paušalnog karaktera, od iznimno visokog fiksnog dijela cijene, preko nakanade  ‘razvoj sustava’ koja ovisi o veličini spremnika, ali ne i o broju pražnjenja istoga, odnosno o količini korištene usluge, sve do samog varijabilnog dijela, gdje se plaća imaginaran ‘zakupljeni volumen’ spremnika, a ne stvarna količina predanog MKO, utvrđena mjerenjem mase ili volumena otpada! Tako, dakle, cijena usluge ponajmanje ovisi o količini stvarno predanog MKO, čime se ne ispunjava zakonsko načelo ‘onečišćivač plaća’, prema kojem bi cijena trebala značajnije, a ne samo formalno, ovisiti o količini predanog otpada te troškovima povezanim s time, odnosno o razini opterećenja cijelog sustava od strane pojedinog korisnika usluge!

Predsjednik UZP Kutina ZLATKO BOSAK založio se za uvođenje ‘spremnika od 60 litara’ za samačka i staračka kućanstva, čime bi se istima omogućilo umanjenje cijene za 25%, tim prije što im 80-litarski spremnici nisu ni potrebni! Također je predložio da ‘naknada za razvoj sustava’ ne bude fiksna, nego razmjerna količini predanog MKO, kao što je to slučaj kod cijene vodnih usluga! Prigovorio je da jedinična cijena za 1 pražnjenje spremnika MKO (od =4,52 kn), kao niti razlika u iznosima fiksih dijelova cijene s prikupljanjem BKO i s vlastitim kompostiranjem BKO (od =6,33 kn) ne pokrivaju troškove preuzimanja, odvoza, obrade i zbrinjavanja tih vrsta otpada, dok je istovremeno fiksni dio cijene previsok, tako da na kraju razmjerno najveću cijenu plaćaju oni koji proizvode najmanje otpada!

Ovakav način naplate usluge najviše pogađa upravo najranjivije skupine građana, a to su umirovljenici i staračka kućanstva, a nepravedan je i prema samcima te onima koji sami zbrinjavaju BKO! „Kutina, umjesto da slijedi dobre primjere iz okruženja, gdje pojedine JLS-e čine velike napore kao bi svojim građanima osigurale najmanje moguće cijene te minimalna poskupljenja, pokazuje razmjerno visok stupanj nerazumijavanja i socijalne neosjetljivosti prema vlastitim građanima, namećući im cijene javnih usluga koje su među najvećima u okruženju! Zboga čega su uporno provodi takva praksa, ako se zna da Grad Kutina ni po kakavim mjerilima ne spada među siromašnije JLS-e!?“, zapitao se Bosak. Također je prigovorio tretmanu zaštite potrošača od strane Grada, koja se koja se kao pojam uporno ignorira, tako da se ne spominje gotovo niti u jednom normativnom dokumentu Grada Kutine, te je pozvao na bolju komunikaciju između Udruge i Grada, a također i komunalnih tvrtki koje pružaju javne usluge!

Direktorica Eko Moslavine d.o.o. ADRIJANA CVRTILA naglasila je da je cjenik ‘živa stvar’, koja se može  mijenjati, ovisno o promjenama uvjeta poslovanja u budućnosti. Cijena, osobito njezin fiksni dio, trenutno su razmjerno visoki, jer se moralo osigurati pokrivanje troškova poslovanja i neophodnih ulaganja u razvoj sustava koje je bilo teško unaprijed procijeniti (poznato je u kakvom je stanju sustav preuzet od bivše uprave Eko Moslavine! op.p). Nakon 4 mjeseca funkcioniranja novog sustava biti će poznati konkretniji pokazatelji, na temelju kojih će se učinci pojedinih sastavnica cijene moći egzaktnije utvrditi. Veliki troškovi povezani su s obradom BKO u vanjskoj kompostirnici (u Ivanić Gradu op.p.), osobito zbog činjenice da ga korisnici ne odvajaju dovoljno kvalitetno, tako da je pomiješan drugim vrstama otpada! Problem su i neevidentirani korisnici, koji neovlašteno odlažu svoj otpad, nerijetko i na divlja odlagališta u prirodi! Ogromni napori ulažu se u edukaciju korisnika usluge te se stanje polako popravlja.

Dopredsjednik UZP Kutina DRAGUTIN VAGNER, ujedno i gradski vijećnik, ne dovodi u pitanje ukupne prihode od naplate usluge, ali se također zalaže za preraspodjele unutar strukture cijene usluge. Pita jesu li razrađeni kriteriji za socijalno ugrožene kategorije korisnika, kako ne bi dolazilo do zloporaba od strane pojedinih kategorija korisnika, te izražava sumnjičavost prema mogućnosti da se gradonačelniku omogućuje da svojom odlukom mijenja cijene utvrđene za preuzimanje ‘vanjskog’ otpada.

Novi član SPJU IVAN CRNAC, pročelnik UO za financije, izrazio je zanimanje za argumentaciju predstavnika potrošača, ocijenivši ih korisnima, te se složio s njihovim prijedlogom da SPJU ubuduće razmatra i daje svoja mišljenja prije nego što se donesu odgovarajuća rješenja po pitanju pojedinih javnih usluga, a ne nakon što su odluke već donesene.

Predsjednik SPJU IVICA GLIBO, inače zamjenik predsjednika GV-a, zaključio je kako su uvjeti ispruke JU prikupljanja MKO i BKO jedan dinamičan proces, koji se stalno mijenja, nadograđuje i razvija te poziva sve uključene i zainteresirane stane na međusobni dijalog, razmjenu informacija, edukaciju i suradnju, kao i da se prouče i preuzimaju dobra rješenja i poslovne prakse iz okruženja. „Kutina nije siromašan grad i sasvim sigurno može izaći ususret svojim građanima, osobito umirovljenicima i drugim socijalno ugroženim skupinama, uz istovremeno osiguravanje stabilnog poslovanja davatelja usluge!“. Predložio je da UZP Kutina ubuduće inicira sjednice SPJU na kojima bi se unaprijed raspravile pojedine teme vezano uz javne usluge, kako bi se različite ideje i prijedlozi dostavili tijelima gradskih vlasti koja o njima odlučuju na vrijeme, a ne nakon što su odluke već donesene!

Na kraju je dao prijedlog Izmjena i dopuna Cjenika JU prikupljanja MKO i BKO na glasovanje, gdje su 2 nazočna člana SPJU glasovala ‘ZA’ i 2 ‘PROTIV’, tako da isti nije usvojen potrebnom većinom glasova! (Napominjemo da mišljenja SPJU nisu obvezujuća, nego imaju samo  savjetodavan karakter op.p.!)

Za UZP Kutina:                

Dipl. ing. el. Zlatko Bosak,
Predsjednik Udruge.

Priopćenje za javnost

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

×Close search
Search