skip to Main Content
Odgovor Eko Moslavine Na Dopis UZP Kutina

Udruga za zaštitu potrošača (UZP) Kutina je povodom 18. sjednice Gradskog vijeća (GV) Grada Kutine uputila dopis GV-u u kojem analizira uvjete isporuke javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada (MKO i BKO), daje primjedbe te predlaže odgovarajuća rješenja, sukladno izraženim zahtjevima i očekivanjima korisnika ove javne usluge (JU).

Dopis UZP Kutina.pdf

Davatelj dotične javne usluge Eko Moslavina d.o.o. uputio je svoje očitovanje na naš dopis Gradonačelniku Zlatku Babiću, a naknadno ga je proslijedio i nama.

U odgovoru Eko Moslavine dodatno se pojašnjava zadani pravni okvir, odnosno zakonski uvjeti isporuke ove javne usluge, koje davatelj mora ispuniti te na njih ne može utjecati. Također se daje niz informacija i dodatnih pojašnjenja korisnih za bolje razumijevanje ukupnog konteksta uvjeta isporuke ove JU.

Za nas je posebno zanimljiv prijedlog suradnje između davatelja usluge i UZP Kutina: Eko Moslavina, kao davatelj usluge, pozdravlja uključivanje Udruge za zaštitu potrošača u proces gospodarenja otpadom. EM predlaže sastanak s predstavnicima Udruge na temu kako poboljšati i unaprijediti komunikaciju i bolje razumijevanje svih sudionika u tom procesu. Predstavnici EM su obišli sve dijelove pružanja usluge (12 MO) i razgovarali s korisnicima usluge, što nije dovoljno.
Udruga za zaštitu potrošača, zbog svog utjecaja, može pomoći u razvijanju korektnog odnosa korisnika prema davatelju usluge…“

Odgovor Eko Moslavine.pdf

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

×Close search
Search