skip to Main Content
Povećanje Glavne Cijene Odvoza Otpada Od 50%!

Kako novi sustav odvoza i zabrinjavanja komunalnog otpada u gradu Kutini koji uključuje i poskupljenje cijena usluge za više od 100%, s primjenom od 1. studenoga 2018. god., nije dobio suglasnost SPJU, kao ni Gradonačelnika, a obzirom na iznimno teško financijsko stanje tvrtke Eko Moslavina d.o.o. Kutina, pristupilo se privremenom rješenju u vidu poskupljenja osnovne cijene usluge od 50%, s primjenom od 1. srpnja 2018. god.! To je bila i tema 3. Sjednice SPJU Grada Kutine, sazvane za 15. lipnja 2018. god. u 8:00 sati.

Podsjetimo da je bivša uprava Eko Moslavine d.o.o. u dvije godine povećala broj zaposlenih za 24 (+50%). U zadnje 3,5 godine iz vanjskog je obuhvata preuzeto 116,7 tona otpada, što je 16 puta više od prosječne godišnje količine otpada iz unutarnjeg obuhvata (7,3 tone/god.)! Za otpad izvana ostvareni su prihodi od 122 kn/tona, a za otpad iz unutarnjeg obuhvata 984 kn/tona, što znači da su domaći korisnici plaćali 8 puta veću cijenu za uslugu po toni otpada nego vanjski! Bruto dobit ostvarena iz unutarnjeg obuhvata 10 je puta veća od one iz vanjskog obuhvata! Ostvarena dobit preuzimanjem otpada iz vanjskog obuhvataod od oko 10,4 mil kuna utrošena je velikim dijelom za pokrivanje povećanih troškova zaposlenih, a također i za ulaganja u opremu i infrastrukturu. Uz to je došlo i do novih kreditnih zaduženja od 2,1 mil. kn. Kako postojeće odlagalište može zadovoljiti potrebe najviše do 2020. god.  neophodna su hitna ulaganja u njegovo proširenje i sanaciju!

Rezultati stalno spominjane „Analize poslovanja i mjera restrukturiranja“ tvrtke Grubišić & Partneri uzimaju se kao glavni argument neophodnosti smanjenja troškova poslovanja umanjenjem mase plaća za 30% te povećanja prihoda povećanjem cijena usluge za 90%, kako bi se minimizirao kratkoročini novčani jaz, a srednjeročno ostvarila akumulacija potrebna za ulaganja u razvoj sustava!

Pri tomu nama laicima ostaje nejasno gdje su uračunata namjenska sredstva EU koja se putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuju za razvoj sustava održivog gospodarenja otpadom, kao i prihodi od prodaje korisnog otpada kojeg korisnici razvrstaju na kućnom pragu!?

Kakobilo, ovo je poskupljenje prema riječima uprave eko Moslavine d.o.o. predstavlja tek ‘međukorak kako bi se uspjele zadovoljiti sve zakonske odredbe na terenu te u konačnici budući prijedlog novog cjenika sukladno zakonu do 01.11.2018. godine! Drugim riječima, dragi naši potrošači, nakesen možete očekivati i drugi korak konačnog poskupljenja usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada od najavljenih 100-tinjak posto!

Budući da član SPJU iz redova UZP Kutina nije mogao nazočiti sjednici u navedenom terminu (kao ni drugi član iz redova oporbe u GV-u, koji je također zaposlen u realnom sektoru op.p.), UZP Kutina poslala je svoje pisano očitovanje na navedenu temu, a također i svojeg predstavnika, bez prava glasa. U tom se očitovanju navode razlozi odbijanja poskupljenja kako se predlaže…

 

Opširnije…

  1. UZP Kutina ne može i ne želi podržati drastično povećanje dotične javne usluge od 50% za osnovnu uslugu, kako se predlaže od strane pružatelja usluge Eko Moslavine d.o.o. , čije se glavno opravdanje svodi na rezultate „financijske analize povijesnog poslovanja i matematičkih izračuna projekcije poslovanja“, a u cilju „održavanja stabilnosti poslovanja“ davatelja usluge, budući da korisnici usluge uistinu nisu odgovorni za način i rezultate poslovanja bivše uprave dotičnog trgovačkog društva, tako da posljedice istoga ne bi trebali podnostiti potrošači! Pri tomu je nejasno jesu li poduzete odgovarajuće mjere utvrđivanja odgovornosti onih koji su svojim nemarom i neodgovornošću doveli do takvog stanja!

 

  1. UZP Kutina ne podržava nikakav prijedlog cijena javne usluge prema kojem stalni (fiksni) dio iznosi nevjerojatno visokih 87,1% (za 1 odvoz tjedno), odnosno 85,5% (za 2 odvoza tjedno) od ukupne cijene, što među svim ostalim javnim uslugama predstavlja daleko najveći udio ‘paušalnog’ dijela u ukupnoj cijeni javne usluge, a također predstavlja i nepoštivanje temeljnog zakonskog načela ‘onečišćivač plaća‘ iz člaka 33. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13; 73/17)!

 

  1. UZP Kutina također ne podržava nikakav cjenik javne usluge prema kojem je tzv. ‘naknada za razvoj sustavastalna bez obzira na količinu isporučene/ korištene javne usluge, jer na taj način razvoju sustava jednako doprinose oni koji ga koriste i opterećuju svojim otpadom više, kao i oni koji poštujući načela održivog gospodarenja otpadom i provodeći odgovarajuće mjere i postupke čine značajne napore u smanjivanju vlastitog otpada, zbrinjavanju BKO i isporučivanju korisnog otpada razdvojenog ‘na kućnom pragu’, umanjujući troškove i doprinoseći prihodima pružatelja usluge!

 

  1. UZP Kutina ne podržava bilo kakav cjenik javne usluge prema kojem korisnik koji koristi dvostruko veću količinu usluge (2 odvoza tjedno) plaća svega 12,13% veću cijenu usluge od korisnika koji koristi dvostruko manju količinu usluge (1 odvoz tjedno spremnika jednake zapremnine), unatoč činjenici da pruzročuje nesrazmjerno (dvostruko) veće troškove preuzimanja, odvoza, zbrinjavanja odlaganjem (zauzimanje prostora odlagališta), a nastavno i obrade komunalnog otpada! Spominjana analiza poslovanja ovaj slučaj posebno apostrofira kao neodrživ i neprihvatljiv! Cijena javne usluge mora biti razmjerna količini isporučene usluge!

 

  1. UZP Kutina ne podržava cjenik javne usluge koji za socijalne kategorije korisnika i tzv. samačka kućanstva predviđa umanjenje cijene usluge za svega 25%, ali ne kao umanjenje same cijene, nego kao umanjenje količine pružene usluge korištenjem 25% manjeg spremnika (od 60 l)! Mnogi gradovi i općine u okruženju, koji pokazuju bitno veći stupanj socijalne osjetljivosti, predviđaju širi krug korisnika umanjene cijene, odnosno onih koji se mogu osloboditi od obveze korištenja javne usluge (npr. prema imovinskom i dobnom cenzusu), uz daleko veći stupanj umanjenja cijena!

Tablica prihoda

Ova objava ima 1 komentar

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

×Close search
Search